Duurzaam hout

Duurzaam hout

Het park bestaat nu nog uit 20 houten bungalows.  De bungalows zijn afkomstig uit Finland. Letterlijk: Het hout is afkomstig uit de uitgestrekte bossen van Finland en de bungalows zijn gebouwd door Finse bouwvakkers.

Massieve houtbouw en ecologie gaan hand in hand. Dat begint al bij de productie van het basismateriaal: Fins grenen.  De houtwinning is in Finland aan strenge eisen onderworpen, waardoor het kappen en herbebossen in balans wordt gehouden. De bossen zijn immers Finlands grootste natuurlijke hulpbron.

Finse bossen.

Finse bossen.